Кадрове забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ЗДО №7 “БУКОВИНОЧКА” на 01.01.2023р.

Працівники закладу освіти Необхідно (осіб) Фактично

(осіб)

Відсоток потреби
1. Працівники, усього 0 36
2. Педагогічні працівники, усього 0 16 0
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту 16
працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 1 0
3. Медичні працівники (в разі наявності), усього 0 2 0
у тому числі ті, що мають відповідну освіту 2