Кадрове забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти закладу №7 на 01.01.2021р.

Працівники закладу освіти Необхідно (осіб) Фактично

(осіб)

Відсоток потреби
1. Працівники, усього 0 35  
2. Педагогічні працівники, усього 0 16 0
  у тому числі ті, що:      
  мають відповідну освіту   16  
  працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 1 0
3. Медичні працівники (в разі наявності), усього 0 2 0
  у тому числі ті, що мають відповідну освіту   2